تاریخ

امام حسین,سیدالشهدا,اباعبدالله,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

همه ی اصحاب امام حسین(علیه السلام)  نسبت به زمانه ای که در آن بودند دغدغه داشتند و در غوغای مدعیان اصلاحات، به دنبال راهی اساسی جهت برون رفت از آن مشکلات بودند و در مراقبات و...

تاریخ نگاری

اختراع خط مهم ترین عامل وقایع نگاری و تاریخ نویسی در جوامع مختلف بوده است.

شب یلدا

در فرهنگ ایرانیان و نیاکان ما عدد چهل مانند عدد شش و دوازده قداست خاصی دارد. واژه های «چله نشستن»، «چل چلی» و در طبرستان واژه های «پیرا چله، گرما چله» نشانه اهمیت این عدد در میان فرهنگ ایرانی است. آنها در اصل ماه را به چهل...

روز دانشجو

بی شک دغدغه، همزاد انسان است و هیچ فردی را در هیچ مقطعی از زندگی را نمی توان یافت که بدون دغدغه باشد; با این تفاوت که دغدغه های هر فرد، بستگی به نوع جهان بینی، بایسته ها و کاستیهای وی در مسیر حرکت و نیز گستره آرمانهای وی باز می گردد. در آموزه...

شهادت امام حسین علیه السلام

عاشورا از ریشه عشر به معنای ده و دهم و تاسوعا از ریشه تسع به معنای نه و نهم است.

روز مباهله

آیه 61، سوره آل عمران را آیه مباهله گویند که از این قرار است:

عید غدير

روز غدیر نسیم عطرآگین نبوت و شمیم روح افزاى رسالت و دستاورد همه پیامبران و رسالت هاى الهى است.

صفحه‌ها