موشن گرافی / چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که " چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟ " را باهم ببینیم...

پرسش : چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟

دانلود فیلم و صوت

دریافت اندازه
دریافت فایل 9.86 مگابایت
Share

کاربران عزیز! به دلیل امتناع از پرداخت حق و حقوق ضیاءالصالحین از سوی یکتانت لطفا کلیک نکنید