صفحه یادداشت جاهد کاظمی

نورعلی الهی ؛ انکار اسلام با ادعای پیامبری جدید

نورعلی الهی ؛ انکار اسلام با ادعای پیامبری جدید

نورعلی الهی از جهتی خود را مسلمان می داند و از جهت دیگر ادعای آوردن دین جدید می کند و حال آنکه این دو ادعا با هم جمع نمی گردد و کسی که مدعی آوردن دینی جدید است، دیگر نمی تواند دین قبلی را قبول داشته باشد. زیرا دین قبلی باید یا ناقص باشد یا تحریف شده که نیاز به دین جدید باشد.

تصویر کوچک(اجباری): 
نوعلی الهی
Share

سلفیه و وهابیت

سلفیه و وهابیت

این نوشتار سعی دارد تا به معرفی سلفیه و وهابیت و خاستگاه فکری و ظهور جریان فرقه وهابیت بپردازد، از جمله اینکه در اندیشه سلفیون، اسلوبهای عقلی و منطقی جایگاهی ندارد و تنها نصوص قرآن، احادیث و نیز ادله مفهوم از نص قرآن برای آنان حجیت دارد.

سلفیه و وهابیت

تصویر کوچک(اجباری): 
سلفی گری
Share

غلو و غاليان

غلو و غالیان

تصویر کوچک(اجباری): 
غلو و غالیان
Share

آشنایی با فرقه کلامی مرجئه

آشنایی با فرقه کلامی مرجئه

در این مقاله جهت آشنایی اجمالی با فرقه مرجئه به زمان پیدایش مرجئه، بنیانگذاراین فرقه، شعب و عقاید این فرقه کلامی می پردازیم... .

تصویر کوچک(اجباری): 
مرجئه
Share

مساله امامت و امام زمان علیه السلام و پیدایش انشعابات فرقه ای (بخش دوم)

مساله امامت و امام زمان علیه السلام و پیدایش انشعابات فرقه ای

بخش دوم مقاله مساله امامت و امام زمان علیه السلام و پیدایش انشعابات فرقه ای به مسائلی که بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در بحث امامت و پیدایش فرق به وقوع پیوست می پردازد... با ما همراه باشید.

♦♦♦♦♦ رجوع به بخش اول مقاله ♦♦♦♦♦

تصویر کوچک(اجباری): 
امام زمان علیه السلام, مساله امامت و امام زمان علیه السلام و پیدایش انشعابات فرقه ای
Share

مساله امامت و امام زمان عليه السلام و پيدايش انشعابات فرقه ای (بخش اول)

مساله امامت و امام زمان عليه السلام و پيدايش انشعابات فرقه ای

بخش مقاله اول مساله امامت و امام زمان عليه السلام و پيدايش انشعابات فرقه ای به مسائلی که بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در بحث امامت و پیدایش فرق به وقوع پیوست می پردازد... با ما همراه باشید.

تصویر کوچک(اجباری): 
امام زمان عليه السلام
Share

آسیب شناسی سلوک انسان در کلام امام رضا (علیه السلام) - استغفار / جلسه سوم

آسیب شناسی سلوک انسان در کلام امام رضا (علیه السلام)

در این پست از سلسله مباحث استاد محمد شجاعی « آسیب شناسی سلوک انسانی در کلام امام رضا علیه السلام - استغفار / جلسه سوم » تقدیم علاقمندان طریق الی الله می شود.

آسیب شناسی سلوک انسان در کلام امام رضا علیه السلام - استغفار

تصویر کوچک(اجباری): 
آسیب شناسی سلوک انسانی
Share

آسیب شناسی سلوک انسانی در کلام امام رضا علیه السلام - استغفار / جلسه دوم

در این پست از سلسله مباحث استاد محمد شجاعی « آسیب شناسی سلوک انسانی در کلام امام رضا علیه السلام - استغفار/ جلسه دوم » تقدیم علاقمندان طریق الی الله می شود.

 آسیب شناسی سلوک انسانی در کلام امام رضا علیه السلام - استغفار

 

 

آسیب شناسی سلوک انسانی در کلام امام رضا علیه السلام 

تصویر کوچک(اجباری): 
آسیب شناسی سلوک انسانی
Share

آسیب شناسی سلوک انسانی در کلام امام رضا علیه السلام / جلسه اول

در این پست از سلسله مباحث استاد محمد شجاعی « آسیب شناسی سلوک انسانی در کلام امام رضا علیه السلام / جلسه اول » تقدیم علاقمندان طریق الی الله می شود.

آسیب شناسی سلوک انسانی در کلام امام رضا علیه السلام

تصویر کوچک(اجباری): 
آسیب شناسی سلوک انسانی
Share