آموزش و مهارت افزایی

جلوه های تمدنی اربعین در زیارت از راه دور

جلوه های تمدنی اربعین در زیارت از راه دور

تشکیلات اسلامی

نگاه تشکیلاتی به جهان اسلام

کار تشکیلاتی

کار تشکیلاتی و تشکیلات :

پاسخ فعالیتهای درس سوم کتاب تفکر و سواد رسانه

پاسخ فعالیتهای درس سوم کتاب تفکر و سواد رسانه

پاسخ فعالیتهای درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه

پاسخ فعالیتهای درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه

نوشیدنی

روش خنک کردن سریع نوشیدنی گرم در عرض دو دقیقه

پاک کردن چسب و اسپری یک دو سه

پنج روش برای پاک کردن چسب و اسپری یک دو سه

روش ها و ترفندهای ساده برای مرتب کردن کمد لباس

روش ها و ترفندهای ساده برای مرتب کردن کمد لباس

برچسب شیشه مات کن

نصب برچسب شیشه مات کن + راهنمای تصویری

پیاز

از بین بردن بوی پیاز دست با چند ترفند ساده