توصیه شده توسط دیگران

دانلود شمیم یار 99 – تقویم 99 برای کامپیوتر
دانلود شمیم یار ۹۹ – تقویم ۹۹ برای کامپیوتر
نشریه الکترونیکی
کتاب الکترونیکی/ اشعار مرحوم یحیوی اردبیلی(آذری)
پاورپوینت آسيب های اجتماعی با تاکید بر شبکه های اجتماعی
پاورپوینت/آسيب های اجتماعی با تاکید بر شبکه های اجتماعی
سخنرانیهای صوتی کافی
سخنرانیهای صوتی کافی

بروشور

تلفن همراه

نرم افزار کاربردی

نشریه الکترونیک

پاورپوینت

کتاب الکترونیک