مشاوره و تربیت

تربیت کودکان

12 اصل مهم برای تربیت کودکان

مهارت نه گفتن

کسب مهارت نه گفتن قبل از صدمه خوردن

زمان تقریبی مطالعه : پنج دقیقه

نحوه برخورد با کودک لوس

نحوه برخورد با کودک لوس

عوارض وابستگی کودکان به موبایل و تبلت و راههای کاهش آن

آسیب های وابستگی کودکان به تبلت و موبایل و راه های کاهش آن

❀ استفاده بیش ار حد کودکان از موبایل و تبلت

خوردن در کودکان

خوردن در کودکان و اختلالات آن

مهریه , صداق, کابین, نحله, جوار

چرا پرداخت نکردن مهریه بعنوان کثیف ترین گناه دانسته شده؟

تربیت فرزند

چگونه می توانید سلامت مغز فرزندتان را تحریک کنید؟ (14 روش)

اختلال هرزه خواری یا پیکا (pica)

اختلال هرزه خواری یا پیکا (pica) را بهتر بشناسیم

تربیت فرزند

تعلیم واجبات و فرائض دینی

حفظ آرامش و مقابله با وسواسی در مواجهه با کرونا

حفظ آرامش و مقابله با وسواسی در مواجهه با کرونا