فاوا

سینمای دفاع مقدس

«فرزند خاک» امیدهای تازه ای در دلها زنده کرد و بر قابلیت های بالقوه این گونه سینمایی، صحه گذاشت، آن هم در زمانی که به نظر می رسید سینمای دفاع مقدس به انتهای خط رسیده است. محتوایی نو، دراماتیزه بودن، داشتن الگوی روایتی آشنا،...

ابراهیم حاتمی‌‌ کیا

در اولین فیملش «هویت» حال و هوای آدم های جبهه را به تصویر کشید اما نه در میدان جنگ و داخل سنگرها که در فضای بیمارستان. 

اینترنت

یکى از این مسایل که امروز براى ما مطرح است، همین وسایل اطلاع رسانى جدیدى است که یک شاخه اش اینترنت است و متأسفانه بسیارى از ما هنوز اطلاعات ساده اى نیز درباره این تکنولوژى نداریم؛ چه رسد به این که بهره درست ببریم و در...

بوسیدن روی ماه

عنوان فیلم: بوسیدن روی ماه

فیلم نامه نویس و کارگردان: همایون اسعدیان

شیار 143

خیلی زود وقتی مقابل پرده نقره ای نشستم، دیدم که درست فکر می کردم! جای دوری نیامده بودم! اینجا هم حرف از انتظار بود! فیلمی خوش ریتم، با ورپذیر و ستودنی را دیدم. اگرچه با نقدهایی که خوانده بودم، منتظر فیلمی دفاع مقدسی بودم. البته که این چنین هم...