ارسال تاپیک جدید
انتخاب موضوع

مطالب بروز شده

عنوان پاسخهای جدید آخرین دیدگاه از بروز رسانی
هرجا که سرزدم همه در مرز بودن است / قیصر امین پور آصف سلطان پور 13 ساعت 3 دقیقه پیش
قطار می رود / قیصر امین پور آصف سلطان پور 13 ساعت 6 دقیقه پیش
ما عشق را به مدرسه بردیم / قیصر امین پور آصف سلطان پور 13 ساعت 9 دقیقه پیش
تا نسوزم تا نسوزانم / قیصر امین پور آصف سلطان پور 13 ساعت 11 دقیقه پیش
کاری به کار عشق ندارم / قیصر امین پور آصف سلطان پور 13 ساعت 34 دقیقه پیش
چرا همچنان دشمنی هست؟ / قیصر امین پور آصف سلطان پور 13 ساعت 37 دقیقه پیش
به اميد پيروزي واقعي / قیصر امین پور آصف سلطان پور 13 ساعت 42 دقیقه پیش
بادبادک دست کودک را هر طرف می بُرد / قیصر امین پور آصف سلطان پور 13 ساعت 47 دقیقه پیش
دلم را ورق می زنم / قیصر امین پور آصف سلطان پور 13 ساعت 49 دقیقه پیش
مرا به جشن تولد فراخوانده بودند / قیصر امین پور آصف سلطان پور 13 ساعت 52 دقیقه پیش
اما چرا آهنگ شعرهایت تیره و رنگشان تلخ است؟ / قیصر امین پور آصف سلطان پور 14 ساعت 28 دقیقه پیش
این روزها که می گذرد شادم / قیصر امین پور آصف سلطان پور 14 ساعت 31 دقیقه پیش
دم به دم جان کندن ای دل کار دشواری است، نیست؟ / قیصر امین پور آصف سلطان پور 14 ساعت 34 دقیقه پیش
چرا همیشه همین است آسمان و زمین؟ / قیصر امین پور آصف سلطان پور 14 ساعت 37 دقیقه پیش