درسنامه های آموزشی

ﺍﺳﺘﺮﺱ

ﺑﻪ ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ! ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﻗﺒﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﻢ.

استرس

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺮﻡ، ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣ

شناخت استرس و راه‌های غلبه بر آن

این دوره به شما کمک می کند استرس و منابع ایجاد آن را بشناسید و شما را با راه کارهایی برای غلبه بر استرس آشنا می کند. در این دوره می خوانید:

سخنرانی و فن بیان

ﺗﺎ ﺩﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺎﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﻴﻢ.

نگارش متن سخنرانی

در درس گذشته ما اطلاعات کمی در مورد متن و میانه سخنرانی ارائه کردیم زیرا قرار است که در این درس به همین موضوع بپردازیم و بگوییم که چطور باید متن سخنرانی خود

سخنرانی و فن بیان

سخنرانی یکی از عجیب ترین بسترهای ارتباطی است، در این ارتباط شما مجبورید با چند نفر - یا چند هزار نفر - به صورت همزمان ارتباط برقرار کنید و سعی کنید که نظر هم

سخنرانی و فن بیان

شاید تابحال به این نكته پی برده باشید كه تقریبا تمام افراد موفق سخنران های قهار و ماهری نیز هستند‌،‌ چرا در مورد موضوعاتی كه اطلاعات بسیار خوبی نیز داریم قاد

سخنرانی و فن بیان

به دومین درس مینی دوره سخنرانی و فن بیان خوش آمدید!

سخنرانی و فن بیان

همه ما همیشه صحبت هایی در مورد داشتن هدف در زندگی شنیده ایم.

سخنرانی و فن بیان

نکته جالب این است که بسیاری از افرادی که خوش بیان هستند و در گفت و گوهای تک به تک بسیار خوب عمل می کنند، زمانی که نوبت به سخنرانی در جمع می رسد، نمی توانند مهارت های کلامی خود را به کار ببرند و از آن تسلطی که در گفت و گوهای تک به تک داشتند، هیچ...