ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

درسنامه های آموزشی

سخنرانی و فن بیان

نکته جالب این است که بسیاری از افرادی که خوش بیان هستند و در گفت و گوهای تک به تک بسیار خوب عمل می کنند، زمانی که نوبت به سخنرانی در جمع می رسد، نمی توانند مهارت های کلامی خود را به کار ببرند و از آن تسلطی که در گفت و گوهای تک به تک داشتند، هیچ...

شبکه اجتماعی

مخاطبان رسانه باید تا حد توان از آسیب ها روی گردانند و از مزایای آن بهره کافی را ببرند، چنین بحث هایی ضرورت های تازه ای را برای جوامع علمی و فضای اجتماعی به وجود آورده است که آن ضرورت پرداختن به «سواد رسانه ای» است....