ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

درسنامه های آموزشی

مقاله نویسی

گام نهم: تدوین فهرست منابع مقاله

مقاله نویسی

چکیده نویسی و خویشاوند آن ، خلاصه نویسی ، به اندازه قصه گویی سابقه دارند (کلیولند و کلیولند، 1385: 128).

مقاله نویسی

گام هشتم: نوشتن چکیده مقاله

مقاله نویسی

گام هفتم: طراحی و تدوین عناصر تصویری

مقالات و پایان نامه ها

گام ششم: نوشتن پاراگراف های مقاله

مقاله نویسی

گام پنجم: طراحی محتوای بخشهای اصلی مقاله

مقاله نویسی

گام چهارم: هماهنگ کردن ایده، نوآوری و متدلوژی مقاله

مقاله نویسی

حالا که می دانیم موضوع مقاله ما چیست و چه یافته ارزشمندی را می خواهیم ارایه کنیم، بایستی مشخص کنیم که چگونه این یافته ارزشمند را با روش علمی به دست آورده ایم

مقاله نویسی

قرار بود که ایده یا همون موضوع اصلی مقاله به دردبخور و جدید باشد. این یعنی یک نوآوری داشته باشد.

مقاله نویسی

مقاله شما در مورد چه چیزی ست؟ موضوع و ایده اصلی آن چیست. به عبارت ساده تر، حرف اصلی شما توی مقاله چیست؟ چه پیامی دارد؟