فرهنگ و ادب

تحفة الزائر

عنوان کتاب: تحفة الزائر

دریاچه ارومیه

دلم اینجا سخت به تنگ آمد

اینجا فصل بی عبور ستاره هاست

اینجا در هر گوشه ای مهربانی ها پژمرده،

پرواز روح

بر تن بیابان تاریکی؛

                        بیقرارتر ز باد

                       آشفته تر ز خیال

جوی آب

خورشیدِ پگاهِ سرگردانی

در سرمای بی برگی

غروب دریا

ظهر، ظهر خاکستری تاپاک

گسترده بود دامن در ثانیه های بی همنفسی

ظهر بود، ظهر کم حوصلة زمین و ادراک

جاده تاریک مه آلود

در پیچ در پیچ جاده های شب
در عبور از جاده های بی مشعل
مسافری بیدار
                    با چشمانی خواب اندود،

در تکاپوی معنا

عنوان: در تکاپوی معنا (Hope for the flowers)
نویسنده: ترینا پالاس (Trina Paulus)

إقبال الأعمال

عنوان: الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة
مؤلف: السيد علي بن موسى بن طاووس (ره)

الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة

عنوان: الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة - ج1ج2ج3
مؤلف: السيد علي بن موسى بن طاووس (ره)

محاسبة النفس

عنوان: محاسبة النفس
مؤلف: السيد علي بن موسى بن طاووس (ره)
موضوع: ادعیه و زیارات

تبریک عید سعید فطر

در آخرین روزهای ماه خدا دعا میکنم:
وقتی خدا در روز محشر از تو پرسید: چه داری؟
حضرت علی‏(ع‏لیه السلام)‏ سر بلند کند و بگوید:

مصباح الزائر لابن طاووس

عنوان: مصباح الزائر
مؤلف: السيد علي بن موسى بن طاووس
موضوع: ادعیه و زیارات

زاد المعاد - ويليه مفتاح الجنان

عنوان: زاد المعاد - ويليه مفتاح الجنان
مؤلف: العلامة محمد باقر المجلسي