آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی(ره)

حق حیاء این است که انسان در هر سه رابطه از خدا خجالت بکشد. چه عملت قُبح عقلی داشته باشد، چه قُبح شرعی داشته باشد، چه قُبح عرفی در محیط متشرعه داشته باشد و بالأخره حق حیاء این طور است که اگر بخواهیم به طور مطلق بگوییم نسبت به «...

آیت الله آقا مجتبی تهرانی(ره)

4. در محضر درس هایی از آقا مجتبی تهرانی:

4-1. مرگ در کلام مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی

 در گذر زندگی و منش آقا مجتبی تهرانی

1. فقیه زاده ای اهل معرفت

حاج آقا مجتبی تهرانی(ره)

آشنایی اجمالی با زندگی پر برکت حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی قدس سره الشریف