سیدابراهیم خسروشاهی

آیت الله سیدابراهیم خسروشاهی

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14