آیت الله سیدمحمدباقر خوانساری

سیدمحمدباقر خوانساری

آیت الله سیدمحمدباقر خوانساری معروف به صاحب روضات، طبق آنچه خود در وصیت نامه اش آورده است در روز دوشنبه ۲۲ ماه صفر سال ۱۲۲۶ ق (۱۱۸۹ ش) در شهر خوانسار و در خا