محمدبن عثمان بن سعید عمری(ره)

محمدبن عثمان بن سعید عمری(ره)

محمدبن عثمان بن سعید عمری، دومین نایب از نواب اربعه امام زمان علیه السلام. وی ابتدا به عنوان وکیل امام دوازدهم و سپس در مسئولیت سفیر آن حضرت در طی مدت چهل سال فعالیت می نمود. ابوجعفر از زمان امام یازدهم امام عسکری(ع) دستیار اصلی پدرش عثمان بن...