آيت الله سيدمصطفی خمينی(ره) (پدر امام خمینی)

فخرالمجتهدین

سید مصطفی موسوی مشهور به سید مصطفی خمینی فرزند سید احمد و پدر سید روح الله خمینی است.