آيت الله ميرزا علی اكبر نوقانی

آيت الله ميرزا علي اكبر نوقاني(1329ش)

تولد: 1300 قمری // محل تولد: مشهد // وفات: 1370 قمری // عمر: 70 سال