حسن بن داوود حلی

حسن بن داوود حلی

ابو محمد حسن بن علی بن داوود حلی(ملقب  به  تقی  الدین ) معروف به ابن داوود حلی (۶۴۷ - بعد از ۷۰۷ ق/ ۱۲۴۹- بعد از ۱۳۰۷ م)، عالم رجالی، فقیه و ادیب شیعه در قرن هفتم هجری قمری است. ابن داوود با ...