عین القضات همدانی

عینُ القضات همدانی

ابوالمعالی ابن ابی بکر عبدالله بن محمد بن علی بن علی المیانجی مشهور به عین القضات هــمــدانــی می باشد. جد او ابوالحسن علی بن الحسن میانجی، قاضی همدان بوده و در همدان کشته گردید.

عين القضات همدانی

نام او عبداله و نام پدرش محمد است؛ البته در هيچ يک از آثارش به نام خود اشاره اي نکرده , بلکه خود را قاضي يا عين القضات ناميده است.کنيه ي او «ابوالمعالي» و لقبش «عين القضات» است ؛ اما از تاريخ و چگونگي اين عنوان که به او داده شده و همچنين اشتغال...