ملا احمد مقدس اردبیلی

مقدس اردبیلى

✺ از جمله علمایى که داراى مقامات والاى معنوى و روحى بوده و داراى ارتباط روحى و ملاقات حضورى با امام عصر ارواحنا فداه بوده است و سوالات خویش را بدون هیچ مانعى