پاورپوینت

پاورپوینت احکام کاربردی

سری پاورپوینتهای تبلیغی
----------------------------
احکام کاربردی:

نبی رحمت در کلام اندیشمندان جهان

پاورپوینت نبی رحمت در کلام اندیشمندان​ جهان

تهیه کننده: واحد سایبری بنیاد ضیاءالصالحین

آشنایی با خاندان شیرازی ها

موضوع :  آشنایی با خاندان شیرازی ها

روش حفظ قرآن

پاورپوینت روش حفظ قرآن
برگرفته از کتاب استاد  شهریار پرهیزکار

 

واجبات نماز

پاورپوینت آموزش مصور واجبات نماز

پاورپوینت داستان مباهله

پاورپوینت/ داستان و پیامهای آیه مباهله

پاورپوینت مناسك حج تمتع

پاورپوینت مناسك حج تمتع

عناوین پاورپوینت ها :

اماکن  مکه مکرمه

پاورپوینت اماکن  مکه مکرمه

عناوین پاورپوینت ها :

پاورپوینت مناسک عمره مفرده

پاورپوینت مناسک عمره مفرده

عناوین پاورپوینت ها :