شهید سید مرتضی آوینی

شهید سید مرتضی آوینی

مرحوم شهید آوینی متوجه است پدیده‌ های مدرن حاصل نگاهی است که آن نگاه بشر را از سکنای قدسی خود جدا می‌ بیند و به همین جهت انسان در چنگال تکنیک بی‌ عالَم شده است و عالم دینی خود را از دست داده‌ اند.

روز هنر انقلاب اسلامی

سنت پسندیده نام گذاری روزهای هفته با هدف گرامی داشت مناسبت های مهم اسلامی و ملی، یکی از کارهای بسیار خوبی است که در حد خود به ماندگار شدن خاطره وقایع ارزشمند کمک می کند. در فرهنگ اسلامی هم همواره به این مسأله مهم توجه شده است. در قرآن کریم، از...

سید مرتضی آوینی(ره)

وقتی شهید آوینی خبردار شدند که مقام معظم رهبری فرموده اند: «چرا روایت فتح پخش نمی شود؟ ما حرف هایمان در مورد جنگ الان باید شروع بشود، هم چنان که پیام عاشورا بعد از عاشورا منتقل شد...» در پاسخ به ندای رهبر محبوبش همه کارهایش را کنار گذاشته، دوباره...