محمدرضا لطفی

محمدرضا لطفی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

محمدرضا لطفی در سال ۱۳۲۵ در شهر گرگان زاده شد. او به مدت پنج سال در هنرستان موسیقی به آموختن موسیقی پرداخت.