کاریکاتور

کاریکاتور/ اتحاد و همدلی میان ایران و عراق و شمارش معکوس برای خروج آمریکا از منطقه

اتحاد و همدلی میان ایران و عراق و شمارش معکوس برای خروج آمریکا از منطقه

کاریکاتور گزینه هایی برای «انتقام سخت»

کاریکاتور گزینه هایی برای «انتقام سخت»

کاریکاتور گزینه هایی برای «انتقام سخت» از سری کاریکاتورهای ویژه انتقام سخت....

عمودی آمده اند، افقی برمی گردند! / کاریکاتور

عمودی آمده اند، افقی برمی گردند! / کاریکاتور

عمودی آمده اند، افقی برمی گردند! عنوان کاریکاتور امروز است....

ترامپ با ترور سردار سلیمانی گور خود را کند

ترامپ با ترور سردار سلیمانی گور خود را کند عنوان کاریکاتور امروز است....

کاریکاتور نامزد‌های کاندیداتوری مجلس

کاریکاتور نامزدهای کاندیداتوری مجلس

گالری منتخب آثار مرحوم شهرام رضایی

گالری آثار مرحوم شهرام رضایی / کاریکاتور

پوسترهای دولت تروریست ها

مجموعه پوسترهای دولت تروریست ها

مجموعه پوسترهای تراژدی انسانی غزه - ویژه روز قدس

دروغ

امام على عليه السلام:
فَسادُ البَهاءِ الكذبُ.
 موجب از بين رفتن شُكوه، دروغ است

قدرت انصارالله

کاریکاتور
قدرت موشکی انصارالله یمن