تواشیح و سرود

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود حاج قاسم سلیمانی (متن، صوت، بیکلام)

سرودهای دهه فجر

سرود کودکانه از روزی که یادم میاد (متن، کلیپ، صوت)

شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود ما غروب نمیکنیم (متن، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود مثل کوه پابرجا (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)

یا مهدی ادرکنی

سرود ای آخرین یادگار علی علیه السلام + نماهنگ ، صوت ، بی کلام و متن (اصلاحیه جدید)

سرودهای دهه فجر

سرود کودکانه عطر خنده امام (متن، کلیپ)

دهه فجر

سرود خمینی ای امام (متن، صوت، کلیپ)

سرود امتداد انقلاب

سرود امتداد انقلاب (متن، صوت، کلیپ)

مرگ بر آمریکا

سرود مرگ بر آمریکا (متن، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سلیمان عشق (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)