ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

موسیقی حلال

آلبوم نهانخانه دل بیژن بیژنی

آلبوم نهانخانه دل - کامبیز روشن روان با صدای بیژن بیژنی :

باغ من و بهار من

تصنیف باغ من و بهار من با صدای بیژن بیژنی :

رود ارس (آراز)

متن آهنگ گل نار - بیژن بیژنی :

عطش و آتش آهنگران

خونخواهی آب - حاج صادق صادق آهنگران :

عطش و آتش آهنگران

عطش و آتش حاج صادق آهنگران :

آلبوم گلچین محمد اصفهانی

فریاد تنهایی محمد اصفهانی - در سوگ امام علی علیه السلام :

آلبوم گلچین محمد اصفهانی

آلبوم گلچین محمد اصفهانی

گل صدبرگ

دانلود آلبوم گل صدبرگ با صدای شهرام ناظری به مناسبت هشتصدمین سالگرد مولوی در سال 1360 در مایه بیات زند (بیات ترک) اجرا شده است.

گل صدبرگ

«اندک اندک» تصنیفی در مایه بیات ترک (بیات زند) است که در سال 1360

شهرام ناظری

تصنیف بیات ترک - «ما درس سحر» با صدای شهرام ناظری

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
محصول دعا در ره جانانه نهادیم