موسیقی حلال

آلبوم نیلوفرانه

دل من کوره ی سوزان عشق است
به لب سوگند پاکش جان عشق است

آلبوم نیلوفرانه

منم آن نیازمندی که به تو نیاز دارم [ای خدا]
اگر از تو باز دارم به که چشم باز دارم [ای خدا]

آلبوم نیلوفرانه

تصنیف نیلوفرانه - علیرضا افتخاری

آلبوم نیلوفرانه

ای غم ای همدم
دست از سر دل بردار
ای شادی یک دم 
مرهم به دلم بگذار

آلبوم نیلوفرانه

خدایا خدایا یگانه تویی
همه گریه ها را بهانه تویی
نگارا نگارا تو باغی بهاری

آلبوم نیلوفرانه

یارا یارا گاهی دل ما را، به چراغ نگاهی روشن کن
چشم تار دل را چو مسیحا، به دمیدن آهی روشن کن

آلبوم در شب گیسوان تو

بهانه

از باغ می برند چراغانی ات كنند
تا كاج جشنهای زمستانی ات كنند

آلبوم در شب گیسوان تو

شبان آهسته می گریم - پرواز همای

آلبوم نیلوفرانه

صحرا صحرا دویده ام سرگردان از پی تو
دریا دریا گذشته ام در طوفان از پی تو

دست از دنیا کشیده ام بی سامان از پی تو

آلبوم نیلوفرانه

ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری
عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری
نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری