ادعیه و زیارات

دعای صباح با صدای اباذر الحلواجی

دعای صباح با صدای اباذر الحلواجی (کلیپ، صوت، متن و ترجمه)

دعای توسل حاج مهدی سماواتی/ فاطمیه 99 - بیت رهبری

فیلم دعای توسل حاج مهدی سماواتی/ فاطمیه ۹۹ - بیت رهبری

کلیپ دوم دعای نور با صدای علی فانی

کلیپ دوم دعای نور با صدای علی فانی (صوت، متن و ترجمه)

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه 13

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۱۳

جلسه سیزدهم از سری جلسات شرح دعای ندبه توسط استاد محمد شجاعی...

دعای علوی مصری با صدای مهدی فانی

دعای علوی مصری با صدای مهدی فانی + متن و ترجمه

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه 12

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۱۲

جلسه دوازدهم از سری جلسات شرح دعای ندبه توسط استاد محمد شجاعی...

دعای نور با صدای علی فانی

دعای نور با صدای علی فانی (کلیپ، صوت، متن و ترجمه)

محسن فرهمند آزاد

زیارت جامعه کبیره با صدای محسن فرهمند (متن، ترجمه، کلیپ، صوت)

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه 11

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۱۱

جلسه یازدهم از سری جلسات شرح دعای ندبه توسط استاد محمد شجاعی...

ذکر "یا رب العالمین" با صدای علی فانی

ذکر "یا رب العالمین" با صدای علی فانی (کلیپ و صوت)