روضه و مرثیه ها

حاج محمود کریمی

وای فرشته بی پر اومد از محمود کریمی + متن

حاج میثم مطیعی

زمینه همچنان بر شانه ها می آیند یاران ما از مطیعی

حاج میثم مطیعی

روضه فاطمیه را امسال خون گرم شهید میخواند از مطیعی

حاج مهدی رسولی

و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه مهدی رسولی

و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه مهدی رسولی

سید صادق موسوی ترکمانی

سیزی ترک اتملیم از سیدصادق موسوی ترکمانی ایام فاطمیه

حاج میثم مطیعی

مداحی شب شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام از مطیعی در بیت رهبری

حاج میثم مطیعی

مداحی یا أبا مهدی یا قاسم، عهداً عهداً سنقاوم از میثم مطیعی

حاج محمود کریمی

دردهای من بی درمونه محمود کریمی (فیلم، صوت، متن)

حاج میثم مطیعی

مداحی عربی سلیمانی معنا میثم مطیعی + متن و ترجمه

حاج میثم مطیعی

مداحی میروی سفر به خیر میثم مطیعی /سردار سلیمانی+متن