فیلم و سریال تلویزیونی

تبریک عید سعید فطر

شهید مطهری(ره) در جلد اول کتاب حماسه حسینی می فرماید:

قیام مختار ثقفی(ره)

موضوع : سکانسی از مختارنامه - به درک واصل شدن حرمله توسط مختار ثقفی