اقتصادی

ویژه نامه اقتصاد مقاومتی؛ اقدام  عمل

رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله : مسئله اقتصاد مهم است ؛ اقتصاد مقاومتی مهم است. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد.