محمد بن علی بن ابراهیم استرآبادی

محمد بن علی بن ابراهیم استرآبادی

میرزا محمدبن علی  بن  ابراهیم اِسْتَرابادی(د ۱۳ذیقعدة۱۰۲۸ق/۱۲ اكتبر۱۶۱۹م )، عالم  و رجالی شیعی.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.