آیت اللّه سید محمد هادی میلانی(ره)

آیت اللّه سید محمد هادی میلانی(ره)

در شامگاه هفتم محرم سال 1313 ه . ق، درست هنگامی که بانگ نوحه و ناله عزاداران حسینی در آسمان شهر نجف پیچیده بود، در خانواده ای اهل علم و معنویت، کودکی پا به عرصه هستی نهاد.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.