آیت الله علی مشکینی(ره)

آیت الله علی مشکینی(ره)

 سید مرتضی علم الهدی بیش از ده قرن پیش، محققان و دانشمندان عرصه ی دین را خطاب قرار داده بود که «هر آن که درباره مطالب ما اندیشه می نماید، قَسَمَش می دهیم که