آیت الله حاج سیدرضا بهاءالدینی(ره)

آیت الله بهاء الدینی (ره)

بهشت پارسایی - یادی از استاد کامل حضرت آیت الله بهاءالدینی (رحمت الله علیه)

آیت الله بهاءالدینی(ره)

حضرت آیت ‏الله سیدرضا بهاءالدینی(ره) در تاریخ ۹ فروردین ۱۲۸۷ مطابق عید غدیر ۱۳۲۷ قمری در قم چشم به جهان گشود.

آیت الله بهاءالدینی

آیت الله حاج آقا رضا بهاءالدینی از معدود فقهای استخوان داری است که تمام ابعاد وجودی انسان را ارج نهاده و به پرورش و تربیت همه جانبه استعداد این ودیعه ی الهی 

آیت الله بهاءالدینی

«علامه امینی(ره) برای تصنیف کتاب الغدیر به کتابی نیاز داشت، امّا هر چه گشت آن را پیدا نکرد تا آنکه متوسل به حضرت امیر(ع) شد.

آیت الله بهاءالدینی

عارف فرزانه و فقیه فرهیخته، حضرت آیة الله العظمی حاج آقا رضا بهاءالدینی بزرگ مردی ملکوتی است که به پاس نزدیک به یک قرن تدریس و تهذیب معظم له، اولین اجلاس «حو

آیت الله بهاءالدینی

یکی از صفات مردان خدا، پرهیز از شهرت و گریز از عنوان و نام است. حضرت آیت اللّه بهاءالدینی نیز از این قید رسته و دل در گرو یار نهاده بود. روزی ایشان به یکی از اطرافیان که آن مرد بزرگ را با عنوان خاصی خطاب کرده بود، فرمودند: «از این که تعبیر...

آیت الله بهاءالدینی

آفتاب معنویت افق شخصیت آیت الله سید رضا بهاءالدینی ، در حالی که بیش از نود سال از عمر شریفش می گذشت با رویی گشاده و چهره ای بشاش و دلپذیر، بسیاری از شیفتگان

آیت الله بهاءالدینی«ره»​

مکاشفات آقای بهاءالدینی به حدی بود که گاهی رؤیت سَر با رؤیت سِرّش اشتباه می شد!