حضرت آیت الله خامنه ای

امام خامنه ای

امروز خوشیم ، روز میلاد شماست
در جان و دل اهل وَلا شور به پاست !