آیت الله شیخ یحیی انصاری شیرازی(ره)

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

حضرت آیت الله انصاری از اصحاب خاصِّ حکمت و از صحابه مخصوص معرفت بود، وی با بنان و بیان حکیمانهٴ خود معلم کتاب و حکمت و با سیره و سریرهٴ زاهدانهٴ خویش، عهده دار تزکیهٴ نفوس بود. حضرت آیت الله انصاری را می توان حلقه ارتباطی حکمای...

گفتگو با استاد خسروپناه درباره آیت الله انصاری شیرازی(ره)

ایشان از عقل نظری شروع و به عقل عملی رسید لذا حکیم به معنای دقیق کلمه است...

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

در بعد علوم عرفانی و فلسفی ایشان قله و شخصیت عظیمی هستند که شخصیتی مثل آیت الله سید مصطفی خمینی از علم و معرفت ایشان بهره ها گرفت پس معلوم می شود ایشان یک شخصیت کهن و ریشه دار در حوزه علمیه هستند

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

آسیداحمد خمینی به آیت‌الله انصاری می‌گفت: شما آنقدر پیش امام اعتبار داشتید که وقتی آقایان برای دریافت اجازه‌نامه در امور حسبیه پیش امام می‌‌‌آمدند، امام امضای دو نفر از اساتید را از آنها طلب می‌‌کرد مگر در مورد شما که می‌‌فرمود: امضای آشیخ یحیی...

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

حیات طیبه آیت الله انصاری شیرازی در گفتگو با حجت الاسلام علی رضا انصاری شیرازی - فرزند استاد

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

بعد از تشریف فرمایی به قم وقتی حضرت امام(ره) به دیدن ایشان می آمدند، آقای انصاری با پای برهنه از خانه بیرون می آمدند و از امام(ره) استقبال می کردند.

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

این مِهر انصاری شیرازی و امام خمینی ولی یک‌سویه نبود. آیت‌الله خمینی هم به ایشان مهر می‌ورزید. زمانی که امام از پاریس بازگشت با اینکه آیت‌الله انصاری شاگرد امام بود، امام خمینی به دیدن وی رفته بود. زمانی که مشکلاتی نیز در امور مملکتی پیش می‌آمد،...

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

یک بار در تبعیدگاه نایین، مقام معظّم رهبری، حضرت آیه الله خامنه ای به دیدن وی رفت و پیشانی استاد انصاری را بوسید و گفت: «شما از پیش کسوتان انقلاب هستید.»

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

زندگی ساده و ذی طلبگی او در طول سالهای بسیار تفاوت چندانی نداشته است. او نسبت به مسائل مادی بی اعتناست و هنوز در منزلی که دچار فرسودگی فراوان است زندگی می کند. سطح زندگی او گاه از سطح زندگی عموم مردم نیز پایین تر است، او از هر گونه شهرت طلبی و...

مرحوم انصاری شیرازی

حضرت آیت الله انصاری از اصحاب خاصِّ حکمت و از صحابه مخصوص معرفت بود، وی با بنان و بیان حکیمانهٴ خود معلم کتاب و حکمت و با سیره و سریرهٴ زاهدانهٴ خویش، عهده دار تزکیهٴ نفوس بود. حضرت آیت الله انصاری را می توان حلقه ارتباطی حکمای گذشته و آینده...