دکتر سید محمد تیجانی سماوی

محمد تيجانی السماوی

«محمد تيجاني سماوي» براي بعضي ها يک وجود خيالي است، شخصيتي که ساخته و پرداخته شيعيان است، اما کسي که در هتل لاله تهران ملاقات شد واقعيتي به لطافت خيال بود، م

دکتر سیدمحمد تیجانی سماوی

دکتر سید محمد تیجانی سماوی[۱] از اهالی شهر «قفصه» (یکی از شهر های تونس) است. وی مطابق دین خاندان و همشهری های خود، پیرو مذهب مالکی، از اهل تسنن بود.