آیت الله شهید دکتر محمد مفتح(ره)

آیت الله دکتر محمد مفتح,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

گفتگو با فرزند شهید آیت الله شهید مفتح رحمه الله

شهید مفتح

گلبانگ همدلی، شهید آیت الله دکتر محمد مفتح

آیت الله شهید مفتح(ره)

شهید آیت الله دکتر محمد مفتح، از شمار کاروان معرفتی بود که عمر شریفش را در راه احیای معارف اسلامی و نشر فرهنگ اهل بیت به کار گرفت و در سنگرهای گوناگون، به ستیز با تباهی و ستم پرداخت. او برای آنکه دانشگاه را از تهاجم فرهنگی...