آیت الله سید محسن خرازی

آیت الله سیدمحسن خرازی

آیت الله سید محسن خرازی در سال 1316 هجری شمسی در تهران در خانواده ای مذهبی و مورد علاقه مردم متدیّن و علمای بزرگ تهران به دنیا آمد، پدرش حاج سید مهدی خرازی نام داشت و اصل و نسب آن ها اصفهانی است که به تهران مهاجرت کرده اند و از سادات گرامی اصفهان...