آموزش و مهارت افزایی

آیت الله میرباقری

4- رابطه مبانی فقه با فقه؛ تألیفی یا انسجامی؟

آیت الله میرباقری

متن زیر جلسه یازدهم درس مبانی فقه حکومتی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 1392 در مسجد خاتم الانبیای ش

نظم

ﺑﻪ ﺩﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ. ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻔﺲ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺰ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ.

استرس

ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺮﻭﺭ ﺩﺭﺱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺍﺳﺘﺮﺱ

ﺑﻪ ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ! ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﻗﺒﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﻢ.

استرس

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺮﻡ، ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣ

شناخت استرس و راه‌های غلبه بر آن

این دوره به شما کمک می کند استرس و منابع ایجاد آن را بشناسید و شما را با راه کارهایی برای غلبه بر استرس آشنا می کند. در این دوره می خوانید:

سخنرانی و فن بیان

ﺗﺎ ﺩﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺎﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﻴﻢ.

آیت الله میرباقری

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه دوم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شنبه 10 اسفندماه سال 92