ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

مدرسه اینترنتی

تدریس و یادگیری

اصول تدریس و یادگیری

 

کتاب های پایه چهارم ابتدایی

کتاب های پایه چهارم ابتدایی - کتاب های درسی آموزش ابتدایی [سال تحصیلی 98-97]

کتاب های پایه سوم ابتدایی

کتاب های پایه سوم ابتدایی - کتاب های درسی آموزش ابتدایی [سال تحصیلی 98-97]

کتاب های پایه دوم ابتدایی

کتاب های پایه دوم ابتدایی - کتاب های درسی آموزش ابتدایی [سال تحصیلی 98-97]

کتاب های پایه اول ابتدایی

کتاب های پایه اول ابتدایی - کتاب های درسی آموزش ابتدایی [سال تحصیلی 98-97]

زمین در آستانه‌ انقراض بزرگ

دلیل انقراض هرچه بود، سبب شد تا حیات روی کره‌ زمین به پایان خود نزدیک شود. گرم ‌شدن کره‌ زمین در این میان، نقشی اساسی داشت.