مدرسه اینترنتی

زمین در آستانه‌ انقراض بزرگ

دلیل انقراض هرچه بود، سبب شد تا حیات روی کره‌ زمین به پایان خود نزدیک شود. گرم ‌شدن کره‌ زمین در این میان، نقشی اساسی داشت.

والدین وفصل امتحانات فرزندان

1- ایجاد فضایی آرام بخش و اطمینان آفرین در خانواده

اذان و اقامه

فایلهای زیر، آموزش اذان و اقامه می باشد...

که هم در قالب فیلم و هم متن آماده دریافت گردیده است.

برگرفته از : مربی

تقلب در امتحانات درسی و در کنکور چه حکمی دارد ؟ اگر با این کار حق کسی ضایع شود چه باید کرد؟

آشکارساز ذرات بنیادی

آشکارسازها ابزاری هستند که برای سنجش و آشکارسازی شدت و یا طیف یونیزاسیون و یا غیر یونیزاسیون به کار می‌رود و اساس کار آشکارساز گایگر مولر را

انواع الگوهاي طراحي آموزشي

الگوى طراحى آموزشى بر اساس عوامل چهارگانه :

نگاهی به شیوه های جدید آموزشی در اروپا

آموزش نیز نوعی برقراری ارتباط میان آموزگار و دانش آموز است و تا زمانی که ارتباطی منطقی چه از جهت کلامی و چه از جهت منطقی بین آموزگار و دانش آموز برقر

روز دانش آموز

نصیحت در لغت فارسی به معنای پند و اندرز و ارشاد می باشد.

روز دانش آموز

به مناسبت فرا رسیدن روز دانش آموز تعدادی  متن سرود برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم تا بتوانند در جشن ها و مناسبات با این سرود ها  به محفل خود  شور و گرما