آیت الله سیدشهاب الدین مرعشی نجفی(ره)

آیت الله مرعشی نجفی(ره)

    آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی (۱۲۷۶-۱۳۶۹) فقیه، محدث رجالی، مرجع تقلید شیعه و مدرس حوزه بود.

    آیت الله مرعشی نجفی(ره)

    احترام به والدین از توصیه های موکد دین است و نقش بسزایی در توفیق و ترقی دنیوی و معنوی انسان دارد.

    خداوند حکیم در قرآن می فرمایند: