آیت الله سیدشهاب الدین مرعشی نجفی(ره)

آیت الله مرعشی نجفی(ره)

احترام به والدین از توصیه های موکد دین است و نقش بسزایی در توفیق و ترقی دنیوی و معنوی انسان دارد.

خداوند حکیم در قرآن می فرمایند: