شهید سیدعلی اندرزگو

شهید سيدعلی اندرزگو

 در روز ۲ شهریور ۱۳۵۷ حجت الاسلام سیدعلی اندرزگو از فعالان مبارزات مسلحانه با حکومت پهلوی در درگیری با ماموران ساواک به شهادت رسید.

شهید سيدعلی اندرزگو

مجاهد شهید سید علی اندرزگو(معروف به شیخ عباس طهرانی) یکی از باشکوه ترین و انسان ترین و پاک ترین و خالص ترین چهره های مبارزه مسلحانه و قهرآمیز ایران به شمار می رود...

شهید سيدعلی اندرزگو

رژیم منحوس رضاخانی در سال های اضطراب انگیز خفقان با اسلوب های مرموزی این شیوه را دنبال می کرد و تا آنجا که امکانات داخلی و خارجی به وی اجازه می داد، قلم های افشاگر و حلقوم های گویا و پرتوان را می کوبید و متقابلاً قلم های مزدور و خنجرهای مسموم را...

شهید سيدعلی اندرزگو

مجاهد شهید سید علی اندرزگو(معروف به شیخ عباس طهرانی) یکی از باشکوه ترین و انسان ترین و پاک ترین و خالص ترین چهره های مبارزه مسلحانه و قهرآمیز ایران به شمار م