استاد سیدعلی طباطبائی

سیدعلی طباطبائی

سیدعلی طباطبائی در 29 جمادی الثانی 1386 ه‍ .