فقه و احکام و حقوق

سجده

احکام سجده های واجبه قرآن و شرایط خاص آن

كفاره روزه

ناتوانی در پرداخت کفاره روزه ​مطابق نظر آیت الله خامنه ای

رباخواری | بانک های ربوی

رباخواری ، اعلان جنگ با خدا!

ربا، محاربه با خدا

۱۵۰ فریاد مراجع تقلید علیه ربا / بانکهای ربوی

فتوای آیت الله مکارم شیرازی و مسابقه برنده باش

سایه قمار بر سر تلویزیون؛ مسابقه برنده باش به چه قیمتی؟!

خیانت

خیانت از دیدگاه فقهی

عطر و ادکلن

فلسفه حرمت عطر و ادکلن در اعتکاف چیست؟

موارد مصرف زکات

موارد مصرف زکات از رساله 13 مرجع