مشاهیر و مفاخر

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

یک بار در تبعیدگاه نایین، مقام معظّم رهبری، حضرت آیه الله خامنه ای به دیدن وی رفت و پیشانی استاد انصاری را بوسید و گفت: «شما از پیش کسوتان انقلاب هستید.»

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

زندگی ساده و ذی طلبگی او در طول سالهای بسیار تفاوت چندانی نداشته است. او نسبت به مسائل مادی بی اعتناست و هنوز در منزلی که دچار فرسودگی فراوان است زندگی می کند. سطح زندگی او گاه از سطح زندگی عموم مردم نیز پایین تر است، او از هر گونه شهرت طلبی و...

مرحوم انصاری شیرازی

حضرت آیت الله انصاری از اصحاب خاصِّ حکمت و از صحابه مخصوص معرفت بود، وی با بنان و بیان حکیمانهٴ خود معلم کتاب و حکمت و با سیره و سریرهٴ زاهدانهٴ خویش، عهده دار تزکیهٴ نفوس بود. حضرت آیت الله انصاری را می توان حلقه ارتباطی حکمای گذشته و آینده...

شهید آیت اللّه حسین غفاری(ره)

شهید آیت اللّه غفاری از بزرگمردانی بود که با وجود پربرکتش، صفای باطنش، صداقت کلامش و دستان پرمحبتش، به قلبت ها گرمی می بخشید و نیروی پایداری به جان ها می دمید. او سرچشمه ایمان و جلوه ای از مردانگی و شرف بود. در چهره تابناکش نور عشق و ایمان خانه...

دکتر سیدمحمد تیجانی سماوی

دکتر سید محمد تیجانی سماوی[۱] از اهالی شهر «قفصه» (یکی از شهر های تونس) است. وی مطابق دین خاندان و همشهری های خود، پیرو مذهب مالکی، از اهل تسنن بود.

شهید دستغیب

آيت الله شهيد دستغيب از جمله اين شخصيت هاست كه به رغم عمري مجاهدت خالصانه و تاثيرگذاري عميق بر تاريخ انقلاب و برخورداري از جايگاه عظيمي كه امام راحل بديشان دادند، يعني «معلم اخلاق و مهذب نفوس» بودن، آن گونه كه بايد شناخته نشده و مورد تكريمي...

آیت الله شهید مفتح(ره)

شهید آیت الله دکتر محمد مفتح، از شمار کاروان معرفتی بود که عمر شریفش را در راه احیای معارف اسلامی و نشر فرهنگ اهل بیت به کار گرفت و در سنگرهای گوناگون، به ستیز با تباهی و ستم پرداخت. او برای آنکه دانشگاه را از تهاجم فرهنگی...