آیت الله حسن رمضانی

آیت الله حسن رمضانی

آیت الله حسن رمضانی به سال 1336 هـ.ش در روستای قدمگاه نیشابور (استان خراسان) به دنیا آمد.