حضرت آیت الله جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی

حكیم متأله، آیت الله العظمی جوادی آملی از دانشمندان برجستهٴ معاصر و از مفسران ژرف اندیش قرآن كریم است. او كه بر اثر نبوغ و خلاقیت علمی و بهره گیری از اساتید برجسته در معرفت و معنویت، به جامعیت در علوم عقلی و نقلی اسلامی رسیده، هزاران شاگرد مستعد...