سید عبدالکریم موسوی اردبیلی(ره)

آیت الله موسوی اردبیلی

«در كودكى بسيار مشتاق زيارت امام زمان‏ عليه السلام بودم و از اين رو، تمامى اعمالى را كه در كتاب ها جهت ملاقات ولى عصرعليه السلام ذكر شده بود، انجام مى‏ دادم و سعى مى‏ كردم كه حتى مستحبات را نيز ترك نكنم؛ تا اينكه شبى آن حضرت را در خواب ديدم و...